Rusya’da erkekler daha yalnız

Tanışma servisi Mamba 1700 Rusyalının katılımıyla bir yalnızlık araştırması gerçekleştirdi. Yalnızlığın zor olduğunu beyan edenlerin oranı erkeklerde yüzde 20, kadınlarda ise yüzde 11 bulundu.

Ancak bir ilişki içindeki her 10 Rusyalıdan 1’i de kendini yalnız hissediyor. Son 6 ayda kendini yalnız hissettiğini söyleyenlerin oranıysa yüzde 54 olarak bulundu.

Partneri olmamasına rağmen kendini eksik ya da yalnız hissetmediğini beyan edenlerin oranı yüzde 30 civarında.

Ankete katılan erkeklerin yüzde 26’sı insanlarla nerede tanışacağını bilmediğini itiraf ederken, kadınların dörtte biri de şu anda kimseye sempati duymadıklarını belirtiyor.

Share Button