Rusya’da işinizi kolaylaştıracak 10 argo kelime

Rusçayı sadece ders kitaplarından öğreniyorsanız, günlük hayatta kullanılan birçok argo kelimeye yabancı olabilirsiniz. İşte Rusya’da halk arasında kullanımı çok yaygın olan argo kelimelerden bazıları:

1. Çuvak. İngilizcedeki “Dude” ifadesine yakın bu kelimenin Türkçede en az Rusçadaki kadar yaygın bir karşılığı yok. Ancak kısmen “hoca”, “aga”, “oğlum” ile örtüştüğü söylenebilir.

2. Zaçot. Türkçedeki “aferin”, “bravo” ifadelerine yakın bu kelime esasen Rus üniversitelerinde uygulanan bir sınav sistemine ait. Bu sınav türünde öğrenciye puan verilmez, sadece “geçtiği” ya da “geçemediği” not edilir. “Geçti” anlamına gelen “zaçot” gündelik hayatta bir kişinin bir davranışını, ya da bir sözünü şaka yollu takdir etmek için kullanılır.

3. Bayan. Bizim akordeon dediğimiz müzik aletinin Rusçadaki adlarından biri de “bayan”. Bu müzik aletini içeren bir internet şakası bugün “bayat espri” anlamıyla Rusçaya yerleşmiş durumda.

4. Kruto. İngilizcedeki “cool” ifadesine çok yakındır.

5. Musor. Kelimenin asıl anlamı “çöp”, ama Rusça argoda “polis” anlamında da kullanılır.

6. Stremno. Garip manasında.

7. Tusofka. “Tusovatsa” (gezip dolaşmak) fiilinden türeyen bu kelime bugün “parti”, “eğlence”, “birlikte takılma” anlamında kullanılır.

8. Oblom. Birebir çevrildiğinde “kırık, kırılmış” manasındaki bu kelime bugünün Rusçasında “fiyasko”ya karşılık gelir.

9. Bıçit. Birebir karşılı “boğalık etmek”, anlamı ise “kızgın olmak”.

10. Ne fontan. Türkçeye “bir çeşme değil” şeklinde çevrilebilecek bu ifade de “muhteşem olmayan” şey ve durumları nitelemek için kullanılır. Son yıllarda özellikle internette sıkça kullanılan “bir Alex değil” gibi.

6.5.2020

Share Button