Çocuk babuşkaya emanet edilir mi?

Rusya’da çocukların eğitimini büyükanne ve büyükbabalara bırakmaya hazır olanların oranı yüzde 27 olarak bulundu. Devlete bağlı kamuoyu yoklama kurumu VTsİOM’un Uluslararası Büyükanneler ve Büyükbabalar Günü için düzenletiği anketten çıkan sonuç bu yönde.

Maddi sıkıntı çekmeyen bir ailede çocukların ana okuluna verilmesi gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 66. Çocukların bakımı için dadı tutmak gerektiğini düşünenlerin oranı ise sadece yüzde 3.

Araştırmaya katılanlar arasında kendi büyükannesi ve büyükbabası ile çok zaman geçirdiğini söyleyenlerin oranı yüzde 32. Büyükanne ve büyükbabası tarafından büyütüldüğünü beyan edenler ise yüzde 17.

Katılımcılara “Büyükanne ve büyükbaba denince zihinlerinde ne gibi çağrışımlar uyandığı” da soruldu. Yüzde 54 bu soruya “içtenlik ve sıcaklık”, yüzde 19’luk bir kesim ise “emek, dikkat ve destek” yanıtını verdi. Aklına “önce sevgi” gelenlerin oranı ise yüzde 13.

Share Button