Rusların gözüyle: Sağlıklı ilişkinin şartları neler?

Rusya’da yeni bir anket “sağlıklı ilişkinin” şartlarının ne olduğu sorusuna yanıt aradı. Tanışma servisi Mamba’nın Budu ile ortaklaşa gerçekleştirdiği araştırmaya göre, Rusların yüzde 68’i “partnerlerinin yüksel duygusal hassasiyete sahip olması gerektiği” görüşünde.

Yaşadığı bir ilişkide çeşitli sorunlarla karşılaştığını beyan eden erkeklerin oranı yüzde 80, kadınların oranı ise yüzde 90. Her üç kişiden biri karakter farklılığı nedeniyle sorun yaşamış.

Partnerinden kaba davranış gördüğünü beyan edenler de çoğunlukta.

Erkeklerin yüzde 40’ı kadınların özür dilemeyi bilmediğinden yakınırken, kadınların dörtte biri de sürekli eleştirilmekten şikayetçi.

Katılımcıların yüzde 20’si sağlıklı bir ilişki için partnerinin psikolojik sorunları olmaması gerektiği düşüncesini dile getiriyor.

Share Button